Еволюцията в логата на някои от най-големите корпоративни фирми в света

Логото (от гр. λογότυπος = логотипос) е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност. Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст, интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация, думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд (марка).
* информация: wikipedia
Как са еволюирали през годините логата на някои от най-известните фирми в света? Нека видим:


Apple

 Audi
 Canon
 Ford
 IBM
 Kodak
 Mercedes Benz
 Microsoft
 Mozilla Firefox
 Nike
Nokia
 Pepsi
 Shell
 Xerox

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign