Капчици роса, целунали красиви цветя

Съмна в сънните градини,
всяка капчица роса
отразява ведросини,
ведросини небеса.

Сребърни лъчи долавят
на живота песента
и смирено благославят,
благославят вечността.

Събуди се, дух замрежен
сред рой самолъжи,
за бляна си – чист и нежен,
чист и нежен разкажи.

Николай Лилиев 


comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign