Красотата на маковете в живописта

Червени макове, запалили в прозореца ми син зората,
към мен поглеждат срамежливо с усмивката на лятото,
което вече шета из полето.
Макар във вазата кристална да са натопени,
не ще живеят дълго те – ще бъде къс животът им,
като човешко щастие, осенило за миг деня ми.
А ти стоиш зад тях, изправена
в квадрата на прозоречното ми небе
и гледаш замечтано към полето – натам,
отгдето ги откъсна сутринта,
когато славеите звучно пееха
и се люлееха на песента си в люлката зелена.
Докосваш цветовете с чувствителните си, изящни пръсти
и виждам как изтръпват те, погалени от нежността им.
И засияват в пламъци червени милите цветя,
а красотата им се отразява в маковите ти от тях зеници;
два мака стават устните ти сочни
и грейва като слънце твоето лице.
Сега във вазичката полските цветя
са топлото сърце, туптящо на лятото,
дошло при мене в стаята ми скромна.

Иван Петров Хаджидимитров

 Неизвестен автор; картина - акварел
 Dianna Willman
 Georgia O’Keefe
Jean Norsworth
 Jo Beer
Peter Ellenshaw
 Ryszard Tyszkiewicz
 Владимир Пивень
 Друзенко Ирина
 Ким Фоней
 Лилия Кулененок
 Лилия Кулененок
 Ярмин Василий

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign