Пръстите на краката Ви "говорят" за Вас....

Почти всеки може да разчете съдбата, гледайки линиите на дланта, но още преди стотици години, индусите са започнали да разучават тайните на краката и са достигнали до много интересни изводи.
Оказва се, че по формата на пръстите на краката и тяхното размерно съотноошение, гъвкавост и изящност, може да се установи какъв е характерът на човека, какви житейски промени го очакват, в коя област той ще има успех.

Всеки от пръстите отговаря за нещо... (вижте рисунката)

* Извивката на този или онзи пръст, неправилната им форма, говорят за миналите и вероятно днешните неуспехи в областта на тази сфера, за която отговарят.
* Ако някой от пръстите е много по-изразено развит и изпъква на фона на останалите - това качество (за което отговаря) може да бъде считано за доминиращо в живота Ви.
* "Сливането" на два пръста говори за неразривност между двете харатеристики, за които отговарят и тяхното съвместно влияние върху живота и личността Ви.
* Ако откриете червени петънца по някой пръст, то очаквайте промени в тази област.
* Ако четвъртият Ви пръст (този до кутрето) е скрит зад някой от другите, то Вие се боите и бягате от проблемите, 'заравяйки глава в пясъка', но така и не се чувствате в безопасност.
Подобна ситуация на левия крак е и сигнал за това, че прекалено много се доверявате на любимото си същество, за съжаление понякога напразно...
* Леко повдигнатите краища на пръстите са свойствени за мечтателите.
А подгънатите навътре, леко напомнящи за нокти на птица, говорят за наивността на притежателя си и неговата зависимост от чуждото мнение.
* Тригълната и квадратна форма на горната част на големите пръсти е свидетество за известна изолация и затвореност.
* Топчестата форма на големия пръст е доказателство за добра житейска приспособимост, но и за твърде голяма зависимост от чуждото мнение.
* Леко удебелния или изпъкнал нокът на големия пръст, за съжаление, подчертава нестабилността в емоционалната сфера и излишна раздразнителност.
* Хубавите, безупречно елегантни и изящни пръсти, образуващи красива линия, показват високо ниво на организираност, акуратност, точност и любов към хармоничния порядък.comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign