Национален парк "Плитвички езера": Райска градина в сърцето на Хърватска

В прегръдката на планинските вериги Мала Капела и Плешевица, в мистичната древна гора, известна като Дяволската градина,  рисът, саламандърът, черният щъркел и уралската улулица живеят заедно в един магичен свят от гърмящи водопади, каскади от езера и подземни пещери. Тази райска градина е всъщност най-старият парк Европа, който макар че е бил почти разрушен по време на Балканската война, се е възстановил почти напълно, благодарение на уникалната способност на шуплестия варовик да се натрупва много бързо, създавайки уникалната система от езера, водопади и бързеи. Плитвичките езера са известен национален парк в Хърватска, който е част от списъка на ЮНЕСКО и който се е превърнал в любимо място на много хърватски и чуждестранни туристи.

Национален парк "Плитвички езера“ (Plitvice Lakes National Park), разположен в сърцето на Хърватия, се намира в Източна Лика, между планините Мала Капела и Плешивица. Районът е в непосредствена близост до пътя, който свързва Загреб с Далмация. Паркът обхваща 16 красиви езера, свързани от серия от водопади и каскади, образувайки цяла система, минаваща през гориста долина от гъсти гори от бук, ела и смърч. Той е с площ 29 482 хектара, от които 22 000 са гори. Най-високият връх на Мала Капела (1280 м) е същевременно и най-високото място в парка. Общата площ само на езерата е 217 хектара, от които три четвърти се падат на двете най-големи Козяк и Прошчанско езеро.
  Районът, в който се намират Плитвичките езера, е обявен за национален парк на 8 април 1949 г., а от 1979 г. е включен в списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство. До 1958 г. районът е непристъпен и до езерата се достига единствено през горски просеки и поради тази причина броят на посетителите е малък. Тогавашният управител на управата на парка, Йосип Мовчан, решава да бъде изградена система от дървени мостчета, чрез които да се даде възможност на по-голям брой посетители да разглеждат парка и по този начин да се увеличат приходите за поддръжката му.

Националният парк Плитвички езера е един магичен свят от гърмящи водопади, каскади от езера и подземни пещери, заобиколени от мистичната древна гора, известна като Дяволската градина. Тази райска градина е всъщност най-старият парк в Европа, който макар че е бил почти разрушен по време на Балканската война, се е възстановил почти напълно благодарение на уникалната способност на шуплестия варовик да се натрупва много бързо, създавайки уникалната система от езера, водопади и бързеи. Чрез образуването на варовикова кора върху подводната растителност, в местата на преливане на водата възникват естествени бентове, от които долината на река Корана се преобразява в каскада от 16 стъпаловидно подредени проточни езера. Поради различни природни особености езерата се делят на Горни и Долни. Най-високото от тях, Прошчанското езеро, се намира на 639 м надморска височина, а най-ниското, Новаковича брод, е на 503 м.

Повече от три четвърти от площта на парка е обрасла с гора, а останалата част са поляни и ливади край пръснати селца. Заради голямата височинна разлика – от около 400 м до 1200 м – в този район се срещат единайсет горски видове. В състава на горите преобладават бук, ела, смърч и бял бор. В местността Чоркова увала (Čorkova uvala – Чоркова котловина), в северозападната част на парка, е запазена девствена буково-елова гора с уникални дървесни екземпляри. Сред разнообразната фауна се среща дребен дивеч, глигани, сърни, както и постоянните обитатели на парка – мечките, вълците и дивите котки, а в езерата има пъстърва. В този район са регистрирани над 120 вида птици, от които 70 гнездят тук постоянно. Към природните ценности на парка спадат и 20 пещери, като особен интерес представляват пещерите в шуплестия варовик, възникнали под водопадите.
Официален сайт на парка: www.np-plitvicka-jezera.hr/en/comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign