21. 03 - Световен ден на гората

Развитието на комуникационно-логистичните технологии и бързото нарастване на населението в света оказват силно влияние върху горите.
Хората използват земята както за култивиране и заселване, така и за производство на хартия и дърводобив. Това обаче води до непоправими щети за горите.
Предвид тази опасна тенденция Европейската земеделска федерация направи през 1971 г. предложение на Организацията за храни и земеделие към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората.

Индустриализацията е съпътствана с проблеми при опазване на околната среда. Некомпетентното поведение води до изчерпване на природните ресурси на Земята и до превръщането ѝ в непривлекателно място за живеене.

Многостранната полза от горите:

· Те са най-богатият и дълготраен възобновяем природен ресурс.
· Те са най-важният източник на кислород, необходим за живите същества.
· Те предпазват планетата от климатични промени и допринасят за климатичното равновесие.
· Те гарантират наличието на водните ресурси.
. Предпазват от наводнения.

. Регулират хидрологичния баланс.
· Те са здравословна среда, която радва очите и успокоява душата.
· Те са гарант за биологичното разнообразие и са естествен генетичен фонд.
· Те са пазител на обработваемите земи и гарант на земеделието.

Някои данни за пораженията върху горското богатство:

· В периода 1950-1980 г. са унищожени 25 % от световното горско богатство.
· На всеки час изчезват 3000, а всяка минута 50 декара гора в света.
. Според спътниковите снимки в Бразилия, където има най-много гори, средно на година изчезват 15 хил. кв. км горски масив.
. Тропическите гори на планетата са 2,97 милиарда хектара, което е едва половината от наличните на Земята гори преди сто години.


На база материал от http://www.biofriendsbg.com

Вижте още:

Разходка из горите Тилилейски

21.03 - Международен ден на поезията

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign