Притча: Ако разбереш, че си глупак, промените вече са започнали


При един мъдрец дошъл човек и казал: "Какво трябва да направя, за да стана мъдър?". Мъдрецът отговорил: "Излез навън и почакай там." А на улицата валял проливен дъжд. Човекът се учудил: "Как може да ми помогне това?". Излязал той и застанал на улицата, а дъждът се леел като из ведро. Човекът се намокрил, водата попила в дрехите му. Десет минути по-късно той се върнал при мъдреца и казал: "Стоях навън, а сега какво?".
Мъдрецът отговорил: "Какво се случи? Когато стоя навън, направи ли някакво откритие?"
Човекът казал: "Откритие? Не, просто си мислех, че изглеждам като глупак!"
Мъдрецът го погледнал и проговорил: "Това е велико откритие! Това е началото на мъдростта! Сега вече може да започнеш. Ти си на правилния път. Ако осъзнаеш, че си глупак, то промените вече са започнали."

(Хасидска мъдрост)comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign