Защо се потя по-обилно под едната мишница?

Обилното потене се нарича хиперхидроза и се среща както при болестни, така и при нормални състояния вследствие на особени физически и психически фактори. Увеличеното потоотделяне под мишниците може да се дължи на температурни влияния (при повишаване на околната температура), климакс, бременност и други. Може да е генетично обусловено или емоционално, може да придружава заболявания като тиреотоксикоза и други.
Нарушението в потенето може да бъде на ниво потна жлеза, нейната инервация (снабдяване с нерви), както и на централната нервна система.
Увеличаването на потенето под едната мишница не може да бъде обяснено с някое от известните заболявания. Възможно е състоянието да е унаследено.
Ако веригата на управляването и кръвоснабдяването на потните жлези под мишницата е нарушена от едната страна от травма или локално болестно увреждане, е възможно в тази мишница да е намалено потенето. Тогава компенсаторно се увеличава функцията на здравата потна жлеза с цел намаляване на телесната температура. Някои заболявания на централната и вегетативната нервна система, особено ако са локализирани в едната половина на мозъка, биха могли да дадат едностранни промени в периферията. Всичко това обаче би трябвало да се докаже с прецизна диагностична апаратура в специализирани клиники.
Колкото и неясна да е причината за подобно състояние, лечението е много ефикасно. Състои се в намаляване на функцията на жлезата, която е с повишена актъивност. Това става или чрез хирургическо отстраняване на периферните нерви, свързани с жлезата, или чрез тяхното медикаментозно неутрализиране. С успех се прилагат и методите на психотерапия.

Проф. д-р Любомир Странски

От поредицата на 24 часа "Докторе, кажи!"

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign