Геометрия на вашето поведение (Психотест)

Погледнете петте фигури. Постарайте се да почувствате своята форма. Ако сте силно затруднени, изберете онази фигура, която първа ви е привлякла.
Запишете названието ѝ под номер 1.

След това подредете останалите четири фигури според предпочитанията ви (запишете названията им под съответстващия номер).
Фигурата, която сте поставили на първо място, е вашата основна фигура или субективна форма. Тя дава възможност да бъдат определени вашите главни, доминиращи черти на характера и особеностите на поведение.

Останалите четири фигури са своеобразни модулатори, които могат да доукрасяват водещата мелодия на поведението ви.

Последната фигура покaзва формата на човека, с когото ще ви е най-трудно да взаимодействате.

Може да се окаже, че нито една фигура не ви подхожда напълно. В такъв случай можете да бъдете описани с комбинация от две или три форми.

Квадрат

Ако вашата основна фигура се е оказал Квадратът, то вие сте нeуморим труженик. Трудолюбието, усърдието, потребността да довеждате докрай започнатото дело, упоритостта - това са основните качества на истинските Квадрати. Издръжливостта, търпението и методичността обикновено правят Квадрата първокласен специалист в областта му. За това способства и неутолимата му жажда за информация.
Всички сведения, с които те разполагат, са систематизирани и подредени. Квадратът е способен да ви даде необходимата информация моментално. Затова заслужено се славят като ерудити, най-малко в своята област.
Квадратите по-скоро "изчисляват резултата", отколкото се досещат за него. Те са изключително внимателни към детайлите. Обичат веднъж завинаги създадения ред. Техният  идеал е планираният, предсказуемият живот и затова не им е по сърце промяната в привичния ход на събитията. Квадратите постоянно въвеждат ред, организират хората и нещата около себе си. Всички тези качества са предпоставка да бъдат добри специалисти като техници, отлични администратори, но рядко да бъдат добри мениджъри.

Триъгълник

Тази форма символизира лидерство и много Триъгълници усещат в това своето призвание. Най-характерната особеност на истинския Триъгълник е способността да се концентрира върху главната цел. Те са енергични, силни личности.
Противно на Квадратите, които се ориентират към детайлите, Триъгълниците се съсредоточават върху главното, върху същината на проблема. Силната им прагматична ориентация направлява мислителния им анализ и го ограничава чрез търсене на ефективното за решаване на проблема в дадените условия.
Триъгълникът е много уверен човек. Потребността да контролира нещата, да решава не само за себе си, но и по възможност за другите, прави от Триъгълника личност, която постоянно си съперничи, конкурира се с другите. Те много трудно признават грешките си. Може да се каже, че виждат онова, което искат да видят, не обичат да променят решенията си, често са категорични, не приемат възражения. За щастие бързо и успешно се учат, наистина само на онова, което съответства на прагматичната им ориентация. Честолюбиви са. Главното отрицателно качество на "триъгълната" личност е силният егоцентризъм.

Правоъгълник

Тази фигура символизира състоянието на преход и промени. Това са хора, неудовлетворявани от начина на живот, който водят в момента, и затова са заети в търсене на по-добър.
Причините за "правоъгълното" състояние могат да бъдат най-различни, но едно ги обединява - значимостта на промените за определен човек. Основно психическо състояние на Правоъгълника е повече или по-малко осъзнаваното състояние на обърканост, неориентираност в проблемите и неопределеност по отношение на себе си в даден момент.
Най-характерните черти на Правоъгълниците са непоследователност и непредсказуемост на постъпките през преходния период. Те по правило имат ниска самооценка. Стремят се да станат по-добри в нещо, търсят нови методи, работи, стилове на живот.
Бързите, резките и непредсказуеми промени в поведението на Правоъгълника обикновено смущават и карат хората да са нащрек, тъй че те съзнателно могат да започнат да избягват контакти с "човека без опора". Общуването с други хора е просто необходимо за Правоъгълниците и това е още един сложен проблем за преходния период.

Кръг

Кръгът е митологичен символ на хармонията. Този, който уверено го избира, искрено е заинтересован преди всичко от добрите междуличностни отношения. Най-висша ценност за Кръга са хората.
Кръгът е най-доброжелателната от петте форми. Най-често той именно е онзи фактор, който сплотява работническия колектив и семейството - тоест стабилизира групата.
Кръговете са най-добрите комуникатори преди всичко затова, защото са най-добрите слушатели. Те притежават висока чувствителност и развита емпатия - способност да съпреживяват.
Кръговете великолепно "разчитат" хората и са способни за минути да разпознаят лицемера, измамника. Кръговете милеят за своя колектив и са популярни сред колегите си.
Но като правило те са слаби мениджъри и ръководители в сферата на бизнеса, защото са обърнати по-скоро към хората, отколкото към работата. Опитвайки се да запазят мира, понякога те избягват да заемат "твърда" позиция и да вземат непопулярни решения.
За Кръговете няма нищо по-тежко от това да влизат в междуличностни конфликти. Те се стремят да ги избягват на всяка цена. Понякога в ущърб на работата. Въобще не се отличават с решителност и често не могат да се представят по подобаващ начин.

Зигзаг

Тази фигура символизира креативност и творчество. За вас са присъщи образността и интуитивността. Строгата последователност не е във вашия стил. Мисълта на Зигзага прави отчаяни скокове от "А" до "Я", затова за много от хората с друг тип мислене е трудно да разберат Зигзагите.
За разлика от Кръговете те изобщо не се интересуват от консенсуса и постигат синтез не по пътя на отстъпките, а напротив - чрез изостряне конфликта на идеи и построяване на нова концепция, в която този конфликт получава своето решение. При това, използвайки привидното си остроумие, Зигзагите могат да бъдат твърде язвителни, "отваряйки очите" на другите.
Те просто не могат да се трудят в добре структурирани ситуации. Дразнят ги ясните връзки, строго офисните задължения и постоянните начини на работа. В работата си изискват независимост от другите и високо ниво на стимулиране на работното място. Тогава Зигзагът живва и започва да изпълнява постоянното си предназначение - да генерира нови идеи и методи на работа.
Зигзагите са идеалисти. Това е причина те да притежават такива черти като непрактичност, наивност.

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign