Първа помощ при отравяне с гъби


Признаците и главните прояви на остро отравяне са:
 • прилошаване
 • гадене, повръщане
 • промяна на съзнанието до пълна загуба
 • болки в корема, силни стягания в гърдите
 • смущения в дишането и кръвообращението до пълното им прекратяване
 • конвулсии (болезнено свиване и треперене на мускулите)
 • Заразяването на местността със силно действаща отрова може да бъде опасно и за спасителя.


Първата помощ се състои във:
 • Прекратяване на по-нататъшното постъпване на отровата в организма на жертвата по най-бързия и безопасен начин.
 • Осигуряване на свободен достъп на свеж въздух и неговата проходимост през дихателния път.
 • Ако пострадалият е загубил съзнание, но диша да се постави в безопасно странично положение за сигурност.
 • Да се осигури незабавно квалифицирана помощ.
 • Ако дишането спре, да се пристъпи веднага към изкуствено дишане.
 • Да се изясни от какво е настъпило отравянето.
 • Ако се разполага с антидотно средство (противоотрова), веднага да се инжектира.
 • Ако пострадалият е в съзнание и отровата е поета през устата, веднага да му се даде да пие обилно вода, за да се разреди отровата, после да повърне. Ако има медицински въглен, да му се даде да го изпие след повръщането.

Да не се принуждава отровеният да повръща, когато:
 • е загубил съзнание
 • има конвулсии (свиване и треперене на мускулите)
 • нагълтал е разяждащи течности, които горят гърлото и устата
 • в случаите, когато е погълнал нефтен продукт.
 • Ако е известна поетата отрова, и при възможност, веднага трябва да се приложи средство за противодействие и неутрализиране.
 • При попадане на отровно вещество или силно действаща киселина или основа върху кожата и очите, веднага да се пристъпи към продължително обливане с чиста вода, но не по-малко от 10 минути.
 • При отравяне пострадалият да се постави в легнало положение, при което главата да бъде извита настрани и поставена по-ниско от нивото на сърцето, а тялото да се затопля.


Статия от книгата: “Самопомощ и взаимопомощ при опасност за живота” – д-р Г. Коцев

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign