Видове отравяния с гъби

Бели като зъбки, черни като смърт!

Най-важното изискване при първа помощ - спешна промивка на стомаха!

Отравянията с гъби настъпват при употреба на отровните видове. Прояви на отравяне обаче могат да се наблюдават и при употреба на неотровните, поради наличието на свръхчувствителност у консуматора, разлагане на гъбите или пък от замърсяването им с болестотворни бактерии: най-често протеус, по-рядко коли бацили и изключително рядко ботулинус. Токсикологията различава няколко форми на отравяне с гъби:

Хелвелен синдром
Проявява се при отраляне с гъби от сем. Хелвелацее - най-често диплянката. Отровността значително намалява, ако се изхвърли водата, в която са сварени гъбите. Отравянето предизвиква жълтеница, влияе на кръвта и нервната система. Смъртната доза е около 400 грама гъби. Проявите на отравяне настъпват най-често след повторно ядене на гъбена гозба.

Холероподобен синдром.Фалоиден синдром.
Причинява се от мухоморките - зелена, жълта и бяла. Това е най-коварното и опасно отравяне с гъби. Смъртността стига около 50 на сто. Наблюдава се най-често в средата и края на лятото, и то при употреба на прясно набрани гъби. Отравянията обикновено са единични, рядко семейни или групови и са плод на недобро познаване на гъбите, тъй като зелената мухоморка много прилича на полската печурка. Тежестта на отравянето не зависи от количеството изядени гъби. Като мощно профилактично и лечебно средство до оказване на специализирана помощ се препоръчва готварската сол. Ако настъпят явления на отравяне у някои от ялите  гъби, на всички останали се прави задължителна промивка на стомаха, въпреки липсата на такива явления.

Нервна форма
Различават се две разновидности - пантеринен синдром - от пантеринната и червената мухоморка и мускаринен синдром - при отравяне с червена мухоморка. За щастие тези отравяния са редки.

Отравяния с нехарактерна форма
Срещат се през цялата година, но по-често през есента. Настъпват 0,5 до 2 часа след консумацията и протичат благоприятно. Причиняват се от :червенката, бясната гъба, бълвочката, лъжливата млечница, дяволката и др. При тях страда най-вече храносмилателния тракт.
Много важно изискване при оказване на първа помощ при всички отравяния с гъби е да се направи спешно промивка на стомаха, да се даде очистително и да се потърси специализирана помощ. Профилактиката изисква отлично познаване на гъбите, регулиране и контрол на търговията с тях и разширяване приготвянето и употребата на консервирани гъби.

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign