Защо да овладеем езика на тялото


Разговор без думи

Овладеете ли езика на тялото си, Вие ще облекчите значително своето общуване със себеподобните, в това число с колегите в работата, с приятелите и любимите на сърцето Ви хора.
Човешкото лице е един от най-важните източници на сведения за околните. Сбръчквате вежди и тези, с които се трудите рамо до рамо за насъщния, разбират: днес не бива да  Ви закачат. Усмихвате се широко: явно сте в добро настроение. Разговаряйки, ние получаваме и предаваме информация не само с помощта на думите. От огромно значение е и това как поклащаме глава, жестикулираме, променяме изражението си. Затова този, който умее да разпознава въпросните сигнали, разполага с цял арсенал от тайни оръжия, позволяващи му да печели съмишленици и да контролира враговете си.

Лице в лице

Да започнем с него. Когато повдигате вежди за част от секундата, Вие призовавате околните към общуване и привличате вниманието им към себе си. Ако се втренчите в челото на събеседника си – малко над веждите, държанието Ви внушава респект, дори плаши, и може да застави да замълчи дори най-големия досадник. Не, не става въпрос за властния поглед – за да го постигнете, трябва да присвиете клепачи и за нищо на света да не отклонявате първи очи от тези на човека отсреща. Всъщност играта с очи винаги прави силно впечатление на околните. Разширените зеници например предизвикват ответна реакция – човек гледа така хората, които харесва (ето защо полумракът винаги става романтична атмосфера). И обратното – зениците с размер на топлийки плашат, затова не се вторачвайте в ярък източник на светлина, преди да погледнете този, на когото искате да се харесате.
Трябва да знаете и друго: Вие можете да създавате около себе си атмосфера на доброжелателност просто като се смеете и кимате – нещо много заразително. Внимавайте обаче как го правите: ако се усмихвате с плътно стиснати устни, значи показвате, че не искате да общувате. Кривата усмивка демонстрира сарказъм, а хиленето ще накара околните да Ви сложат етикета „глупак/глупачка“.
И нещо много важно: хората, които се разбират идеално, се движат синхронно – почти като в танц. Следователно нищо не Ви пречи да създадете илюзия за взаимно разбирателство, като копирате ръкомаханията, усмивките, кимането с глава и прочее на събеседника си.

Жестовете на властта

Когато общуват много хора, обикновено говори един от тях, останалите слушат. Затова помнете, че колкото по-развит е езикът на тялото Ви, толкова по-голяма аудитория ще впечатлите. Съществуват много начини да покажете властта си: протягайте първи ръка за ръкостискане, но с дланта надолу. Заемайте централно място на масата, стига да не е с гръб към вратата, а ако седите, разтваряйте лакти встрани и ги поставяйте на облегалките на стола. Що се отнася до пръстите, те трябва да са скръстени, китките си пък дръжте малко по-ниско от брадичката.
Все пак имайте предвид, че това, което дава резултат при адамовците, може да има обратен ефект при евите. Мъжът, държащ се агресивно, създава впечатление за силна личност. Жената, позволяваща си подобно поведение, прави впечатление на... Сигурно знаете всички цветисти думички, произнасяни зад гърба на подобни дами.

Защо мълчи той?

„Не ме слушаш!“ – оплаква се съпругата, когато в разгара на монолога си осъзнава, че благоверният гледа настрани. Той възразява: „Напротив!“ „-Тогава повтори какво ти казах!“ – моли жената и смята, че го е хванала в лъжа. Житейският й спътник обаче повтаря дума по дума. Уви, даже тогава тя продължава да мисли, че не я е слушал, понеже погледът му не е бил прикован в нея. Тези недоразумения възникват, защото дамите са свикнали да общуват лице в лице със събеседниците си, като ги гледат право в очите. В същото време силният пол възприема позата почти като провокация и покана за премерване на силите.
Има и още един подводен камък – не само вербалният, но и езикът на тялото може да има различни значения. Така например скръстените на гърдите ръце издават опита Ви да построите бариера между себе си и някой или нещо, което не харесвате. Тоест позата демонстрира нервна, негативна или защитна реакция и трябва да бъде избягвана по време на семейни или професионални спорове. В същото време, ако една жена, седяща на масата в ресторанта, скръсти ръце, спътникът й може да заключи, че не харесва храната или темата на разговора. Нищо чудно обаче на нея просто да й е студено... J


* Ръката, закриваща устните, е знак за това, че събеседникът Ви се бои да не каже нещо излишно.
* Подпряната с ръка брадичка издава скука и/или безразличие.
* Леко наклонената настрани глава е признак на заинтересованост.
* Ако човекът, с когото искате да поговорите, държи стиснатите си в юмруци ръце на бедрата (позата, наподобяваща буквата Ф), значи е настроен решително или агресивно.
* Приятелката Ви кръстосва крака и се вторачва във върха на обувката си - по всяка вероятност разговорът й досажда.
* Отговаряйки на въпрос, колегата Ви постоянно докосва носа си - или се съмнява в нещо, или лъже.
* Кръстосвате ръце върху гърдите си по време на разговор? Оччевидно заемате отбранителна позиция.
* Допряната до бузата длан означава, че човекът или размишлява, или преценява нещо.

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign