Какъв е Вашият емоционален коефициент EQ? (Тест)


      Нашата способност да създаваме благоприятна атмосфера около себе си, да контролираме своите емоции, да разбираме тези на околните, както и да използваме получената информация за осъществяване на собствените си цели - всичко това се нарича емоционален интелект. Понятието, въведено в употреба от американския психолог Дениъл Гоулмън през 1995 г. и измервано с коефициента EQ, ни помага да си обясним защо хора с еднакъв интелектуален потенциал (IQ) се реализират по различен начин в живота - всъщност това зависи до голяма степен от начина, по който хомо сапиенс проявява чувствата си. Ако отделите известно време на поместения по-долу тест, съставен от д-р Гоулмън, Вие със сигурност ще научите нещо повече за себе си и ще можете да си дадете сметка дали не трябва да промените определени страни на своето поведение и на отношението си към другите.

     И така...

1.      Често тъгувам и изпадам в мрачно настроение без видима причина.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не е вярно
Ø  Не е вярно
2.      Умея „да му отпускам края“, не се опитвам да контролирам винаги и всичко в живота си.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не е вярно
Ø  Не е вярно
3.      Аз съм благодарен кинозрител – филмите лесно ме разплакват или разсмиват и това ми харесва.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не е вярно
Ø  Не е вярно
4.      Емоциите често ми пречат във всекидневието.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
5.      Когато се разгневя силно, мога да счупя нещо и даже да ударя човек.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
6.      Веднага разбирам, когато ме лъжат:
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
7.      Старая се да извличам удоволствие от малките радости на живота.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
8.      В състояние съм да се разболея от собствените си емоции.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
9.      Имам трайни симпатии и антипатии, трудно променям мнението си за хората.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
10.   Ако нещо ме изкара извън релси, успявам бързо да се успокоя.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
11.   Когато трябва да се изкажа пред голяма аудитория, почти не усещам физически прояви на вълнение.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
12.   Страдам от синдрома на „тенджерата под налягане“ – ако нещо ме дразни, дълго се сдържам, после експлодирам.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
13.   Често се обиждам и се сърдя на хората, с които контактувам.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
14.   Появи ли се проблем в отношенията ми с някого, веднага му предлагам да го обсъдим заедно.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
15.   Бях много капризно дете.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
16.   Умея да се харесвам и да печеля популярност.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
17.   Притежавам добра интуиция, винаги разбирам какъв човек стои срещу мен.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
18.   Лесно могат да ми внушат чувство за вина.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
19.   Хората охотно изливат душата си пред мен.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
20.   Често ми се случва да действам в ущърб на собствените си интереси под влияние на емоциите.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
21.   Щом изпадна в лошо настроение, не искам да виждам никого.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
22.   Трудно приемам критиката, дори да е обоснована и конструктивна.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
23.   Проявявам завидна дипломатичност.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
24.   За да се чувствам добре, изразявам себе си в изкуството (живопис, музика, поезия...)
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
25.   Развълнувам ли се от някоя хубава новина, мога да изгубя съня си.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
26.   Прекалено много работя – до такава степен, че жертвам своя отдих и развлечения.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
27.   Често се моля или медитирам.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
28.   Винаги ми е било трудно да кажа „Обичам те“.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
29.   Нуждая се от редовно общуване с природата.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
30.   Когато бях дете, родителите ми не се съобразяваха с моите чувства.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
31.   Дълго мразя тези, които са ми причинили болка.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
32.   Държа много на качеството на живота си.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
33.   Примирявам се с това, че не мога да зная, разбера и обясня всичко в своя живот и в този на другите.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
34.   Когато ми е тъжно, правя всичко възможно да подобря настроението си и не си позволявам да унивам.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
35.   Предложа ли нещо на колегите си, те обикновено се вслушват в мнението ми.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
36.   Изпитвам неудобство от престорени емоции, подобни на тези, които присъстват по сценарий в някои телевизионни предавания.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
37.   Предпочитам да чета романи, а не очерци и есета.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
38.   Когато се връщам мислено към най-хубавите си спомени, отново изпитвам силни емоции.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
39.   Нуждая се от време, за да осъзная, че нервнича.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
40.   В състояние съм да изслушам и разбера позицията на своя събеседник, дори да не я споделям.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
41.   Понякога не мога да проумея емоционалните си реакции.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно
42.   При вземане на решения се доверявам до голяма степен на интуицията.
Ø  Вярно е
Ø  По-скоро е вярно
Ø  По-скоро не  е вярно
Ø  Не е вярно

Отговори:
Вярно е
По-скоро е вярно
По-скоро не е вярно

Не е вярно
1.
1
2
3
4
2.
4
3
2
1
3.
4
3
2
1
4.
1
2
3
4
5.
1
2
3
4
6.
4
3
2
1
7.
4
3
2
1
8.
1
2
3
4
9.
1
2
3
4
10.
4
3
2
1
11.
4
3
2
1
12.
1
2
3
4
13.
1
2
3
4
14.
4
3
2
1
15.
1
2
3
4
16.
4
3
2
1
17.
4
3
2
1
18.
1
2
3
4
19.
4
3
2
1
20.
1
2
3
4
21.
1
2
3
4
22.
1
2
3
4
23.
4
3
2
1
24.
4
3
2
1
25.
1
2
3
4
26.
1
2
3
4
27.
4
3
2
1
28.
1
2
3
4
29.
4
3
2
1
30.
1
2
3
4
31.
1
2
3
4
32.
4
3
2
1
33.
4
3
2
1
34.
4
3
2
1
35.
4
3
2
1
36.
4
3
2
1
37.
4
3
2
1
38.
4
3
2
1
39.
1
2
3
4
40.
4
3
2
1
41.
1
2
3
4
42.
4
3
2
1

Вашите резултати:
След като съберете всичките си точки, ще получите резултат между 42 и 168 – именно това е Вашият емоционален коефициент EQ. Той показва как използвате чувствата си в своя живот, освен това отчита отношението Ви към себе си и другите, Вашата способност да общувате и създавате хармония.

121-168 точки

Притежавате завиден емоционален интелект – преимущество, което Ви позволява да се приспособявате към всяка ситуация. Разбирате себе си на телесно и интуитивно ниво, нещо много по-важно от самопознанието, основано на емпирично самонаблюдение. С една дума, Вашето „АЗ“ е Вашият най-добър съюзник. Владеете се чудесно и през по-голямата част от времето се намирате в позитивно разположение на духа. Отношенията Ви с другите са изпълнени със съдържание, понеже използвате своите емоции и интуиция, за да проумеете и тях, и обкръжаващия Ви свят.

81-120 точки

Вашето ниво на емоционален интелект е като на повечето хора наоколо. Намирате се в златната среда и това никак не е лошо. Разбирате другите и обикновено контролирате чувствата си, но можете да го правите още по-успешно. Работете над начина, по който проявявате емоциите си, обръщайте по-голямо внимание на техните физически  симптоми, търсете причините за лошото и доброто си настроение. Също така се грижете повече за тялото си – то е „оръжие“ на емоционалния интелект. Развивайте своите творчески способности, наблегнете на духовното начало и помнете, че чуждите емоции ще Ви помогнат да узнаете много неща за своята истинска същност. И най-накрая: бъдете по-толерантни към себе си, защото постоянната война със собственото „АЗ“ поражда много негативни чувства.

42-80 точки

Имате нисък EQ. Това не означава, че не изпитвате емоции, а че не им се доверявате и рядко ги показвате от страх да не Ви сметнат за беззащитни. Така пренебрегвате една съществена страна на своята личност – непозната и причиняваща Ви известни неудобства, която зле разбирате и понякога Ви дразни. В резултат отношенията Ви със себе си, следователно и с околните са доста напрегнати. Нещо, което говори по-скоро за емоционална „закърнялост“, отколкото за отсъствие на съответните способности. Всъщност Ви сте доста чувствителна натура, само трябва да отприщите емоциите си, да внесете определени промени в начина, по който възприемате околните, и да престанете да ги смятате за свои врагове. Помнете, че светът е огледало, и ако му се усмихвате, той ще Ви отвръща със същото.

Споделете с нас какъв е Вашият EQ :) Използвайте формата за коментари по-долу. :)

Искате да проверите себе си чрез още забавни тестове? Вижте ТУК.

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign