Максими на позитивното мислене...или Магията на успеха

1.Светът е пълен с различни хора!Успелият човек мисли положително и чрез направляване на
своята духовна енергия той постига здраве и пълно съвършенство!

2.Положителният човек не говори за проблемите и опасенията си, а за целите си, мечтите си, желанията си.

3.Успелият човек не тръгва никога с главата към стената, защото винаги има врата.Който мисли положително, ще намери тази врата.

4.Положителният човек не е никога против нещо, той винаги е за нещо.

5.Успелият човек знае точно какво иска и защо го иска. Така всеки момент се превръща в смислен миг.

6.Който познава и вижда пред себе си целите си, е в състояние и да ги постигне.

7.Колкото по-здраво са изградени нашите картини на целите ни, толкова по-рано ще последва реализирането им.

8.Представата за тези цели и нейното непрекъснато повтаряне създават действителност.

9. Ако истински желаете някоя Ваша идея да се реализира, подсъзнанието Ви ще ви помогне автоматично.

10.Успелият човек не вярва в случайността, а знае, че той е този, който трябва да предизвика успеха.

11.Колкото по-голяма е ползата за другите, толкова по - голям ще е успехът за Вас.Но: Колкото повече правите за Вас самите, толкова повече ще можете да правите по-късно за другите!

12.Положителните мисли привличат положителни неща.

13.Този, който има отрицателни мисли трябва да има предвид, че те ще се сбъднат.Не бива да насочваме отрицателни мисли нито срещу други, нито срещу себе си.

14.Положително мислещият човек не пита: Какво очаквам още от живота, а: Какви изисквания поставям към живота и към себе си?

15.Образното представяне на даден начин на действие на подсъзнанието е почти равнозначно със самото изпълнение.

16.Подсъзнанието ни разбира само от картини.Затова му изпращайте единствено образни представи.

17.На чувства не може да се влияе чрез рационално мислене, а само действувате.

18.Господството над мисленето дава власт над живота, казва Гаутама Буда.

19.Положително мислещият човек се отделя от своя отрицателен спътник.Той казва "Да" на живота, на радостта, на щастието и успеха.

20.Положително мислещият човек вярва в сбъдването на неговите желания и мисловни картини.Докато има някакви съмнения, силата на подсъзнанието му не може да бъде ефикасна.

21.Внушението е особена форма на мисленето.Вие създавате нещо ново.

22.Положително мислещият човек вярва, че в неговият живот нищо не се случва, без той да е отговорен за това.

23.Повечето хора не осъзнават значението на мисленето си.Затова те остават това, което са: мижави участници.

24.Всичко онова, което виждаме около себе си, е възникнало от представи.Много в началото осмивани идеи са станали убедителна реалност.

25.Всеки човек се нуждае ежедневно от връзка със своето подсъзнание.Отделете си за това няколко минути време.След това Вие ще можете и през останалата част на деня да чувате нежните трептения на подсъзнанието.

26.Околната ни среда е замърсена, това всеки го знае. Особено фатални са обаче душевните замърсявания. Предпазвайте подсъзнанието!То приема всичко, което чува и вижда, без да се диференцира.Вие не бива да му изпращате нищо друго, освен положителни неща!

27.Вашите мисли определят Вашият живот.

28.Един лош човек има лоши мисли.Един негативен човек има негативни мисли.Един неудачник има също негативни мисли.Един преуспяващ човек има преуспяващи мисли.

29.Никога вече недейте да прехвърляте вината за вашите неудачи на други.Разберете, че вие сте тези, които направляват живота си.

30.Вашето мислене оказва влияние върху всичко: държане, говорене, здраве, външност, цялостното Ви поведение, успеха Ви.

31.Положителният човек е убеден, че всяка мисъл ще се реализира, стига само да я повтаря достатъчно често!

32.Само това, което разбирате ще Ви помогне по - нататък.Следователно, Вие непрекъснато трябва да разширявате знанията си.

33.Цялата Вселена се състои от привличащи и отблъскващи се сили, от положителни и отрицателни трептения.Вие ще избирате това, което Ви влияе положително.В резултат на това Вие ще влияете положително върху другите.

34.Успелият човек мисли винаги за това: Той е неповторим!Той сам контролира съзнанието си, не допуска да му се повлиява от вън!

35.Истинската тайна на успеха се нарича доверие.

36.Всеки човек има нужда от внимание, признание и любов.Колкото повече давате на другите от тях, толкова повече ще Ви се връща.

37.Болестта или престъпността са един отрицателен път. Ползата и успеха са един положителен път.Кой път искате да изберете?

38.У Вас дремят извънредни способности.Вие трябва да направите всичко възможно, за да откриете и насърчите тези способности.

39.Вие притежавате силата да мислите съзнателно.Това означава: Единствено Вие може да влияете целенасочено на съдбата си бъдещето си.

40.Този, който мисли положително, може да превръща отрицателното в положително, насрещните удари и проблемите в успех.

41.Болестите са следствието от неизпълнени желания. Затова не бъдете неблагодарни към живота.Ако Вие сте благодарни, блажените ще Ви отварят всички врати към успеха.

42.Не мислете, че вие сте единственият човек, който има проблеми!Решаващият въпрос обаче е: Аз проблем ли имам или проблема съм си аз? Наблюдавайте се напрекъснато когато възникне проблем.Ако вие сте проблема може да го разрешите с положително мислене. Ако проблема се дължи на нещо друго, тогава Вие трябва да си промените отношението към това нещо.

 Из "Стратегия на мощния продавач: Магията на успеха" - Марио Оховен 

comments powered by Disqus

Translate

Популярни

2012 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign